Doel

 

SASUR stelt zich ten doel zowel de materiële als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers en uitgeversbedrijven te bevorderen, zonder winstoogmerk voor zichzelf.

 

Deze website is onder constructie.